Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC-SỰ KIỆN

2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC GIAO

Bước vào năm 2019, Công ty cổ phần Than Đèo Nai được giao sản lượng tăng cao hơn so với năm 2018, 2019 là năm có nhiều thuận lợi đối với ngành than

khi thị trường tiêu thụ có nhiều khởi sắc, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty cổ phần than Đèo Nai, khi diện khai thác ngày một xuống sâu, kèm theo đó là áp lực tăng sản lượng khai thác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong Công ty, ngay tại Hội nghị Người lao động năm 2019, Công ty đã xây dựng Mục tiêu Chung: “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả” và Mục tiêu cụ thể: Điều hành sản xuất đáp ứng theo yêu cầu tiêu thụ, đầu tư hợp lý để phát triển, triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động gián tiếp, tăng cường áp dụng Tin học hóa – Tự động hóa trong công tác điều hành sản xuất. Tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí. Tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Đảm bảo tốt công tác An toàn - An ninh, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ, phấn đấu không có tai nạn lao động và sự cố thiết bị nghiêm trọng. Giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để điều hành sản xuất hiệu quả:

Về giải pháp Kỹ thuật-Công nghệ: Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện phương án, trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ lộ thiên Đèo Nai – Cao Sơn – Cọc Sáu, phương án khai thác than 6 tháng đầu năm, đặc biệt chiến dịch hạ moong Vỉa chính, kết thúc chiến dịch giai đoạn 1 vào ngày 30/4/2019, Công ty đã khai thác được 822.000 tấn than nguyên khai, đạt 106,8% KH. Đồng thời, Công ty tăng cường, bổ sung các cơ chế, triển khai quyết liệt các giải pháp khai thác, chế biến than đảm bảo kế hoạch phẩm cấp, thu hồi triệt để. Xây dựng tiến độ cụ thể để chuẩn bị tốt diện khai thác, đổ thải theo từng kỳ kế hoạch; quản lý tốt chất lượng thi công các công đoạn: xúc bốc, khoan, nổ mìn; làm đường, kế hoạch, phương án, hộ chiếu Công ty ban hành; quy hoạch kho bãi chứa than hợp lý. Đặc biệt quản lý tỷ lệ âm đất đá phấn đấu dưới 2,5%

Trong Điều hành sản xuất luôn thực hiện nghiêm túc trình tự, phương hướng kỹ thuật. Duy trì việc tác nghiệp giữa các đơn vị, bố trí thiết bị hợp lý, đồng bộ, nhằm phát huy tối đa năng suất của cả hệ thống. Điều hành sản xuất than phù hợp với tiêu thụ. Điều hành vị trí bốc xúc, cung độ vận chuyển đất đá phù hợp, hạn chế đưa thiết bị ra hoạt động trong những ngày mưa. Quan tâm chất lượng công tác làm đường, mặt đường, chiều rộng, gạt đá rơi, làm bờ an toàn để nâng cao năng suất thiết bị và đảm bảo an toàn. Quan tâm đến việc giao ca ngoài khai trường để tiết kiệm chi phí.

Về công tác cơ điện, vận tải, vật tư: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, giải phóng nhanh thiết bị. Thực hiện công tác giám định kỹ thuật thiết bị vào sửa chữa và nghiệm thu chặt chẽ các thiết bị sau khi sửa chữa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Củng cố, hoàn thiện phương án cung cấp, quản lý vật tư đảm bảo thời gian, đúng quy định. Đầu tư phần mềm tổng thể quản lý ở các khâu trong dây chuyền sản xuất - tiêu thụ; tiếp tục tự động hóa một số hệ thống bơm cấp thoát nước, một số khâu của hệ thống băng, sàng tuyển than, tự động cảnh báo áp xuất lốp, cảnh báo buồn ngủ trong quá trình vận hành thiết bị...Duy trì việc sử dụng dầu lọc lại, nước làm mát, vá lốp, tóp ống hiện có để tiết kiệm chi phí. Tăng cường điều hành - quản lý qua hệ thống Camera online, hộp đen, thiết bị báo tải, GPS, cảm biến lắp ở thùng dầu.

Trong quản lý về Kế hoạch - Chi phí: Trên cơ sở giao kế hoạch SXKD, chi phí năm 2019 của TKV Công ty đã tính toán, xây dựng và giao lại cho các đơn vị để tự chủ trong sản xuất và quản lý chi phí. Kiểm soát chặt chẽ việc điều hành thực hiện kế hoạch SXKD từng tháng, quý nhất là khối lượng, giá trị, tiến độ thực hiện, trên cơ sở nghiệm thu phân tích tình hình tăng - giảm chi phí, đánh giá chỉ ra nguyên nhân, có dự báo trước về chi phí từ đó đề xuất các giải pháp điều hành hợp lý.

Về công tác Kế toán-Thống kê-Tài chính: Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, huy động và sử dụng vốn vay cho các dự án đầu tư theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Làm tốt công tác Thống kê giúp cho điều hành được kịp thời trong sản xuất. Công bố thông tin minh bạch, kịp thời theo Luật, giải quyết các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu cho các cổ đông.

Quản lý về Đầu tư - Môi trường: Công ty đã triển khai đúng tiến độ các dự án duy trì phục vụ kịp thời cho sản xuất, đầu tư mới máy xúc CAT 12 m3, xe  ô tô tự đổ khung cứng có trọng tải 56, 96 tấn..., tiến độ đầu tư thiết bị, xây dựng công trình cơ bản đáp ứng được tiến độ được giao. Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đầu tư các dự án trọng điểm như: Dự án “cải tạo mở rộng mỏ Đèo Nai” điều chỉnh; Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai; phương án Đông Lộ Trí … xử lý linh hoạt đền bù, giải phóng mặt bằng khu vực Đông Khe Sim, Nam Khe Tam để có diện đổ thải ổn định.

Công ty luôn xác định muốn duy trì sản xuất hiệu quả, phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường: trong năm, Công ty đã chi trên 30 tỷ đồng thực hiện công tác môi trường đặc biệt là công tác trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường; thực hiện tốt việc phun sương, dập bụi, giảm tiếng ồn ở khu vực băng tải; thu gom xử lý nước thải, nạo vét mương suối thoát nước, hiện đang thí điểm máy phun sương dập bụi tại các bãi thải và bước đầu đã có nhiều khả quan, tránh tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường và các khu vực xung quanh, điều kiện làm việc cho CBCNV, cảnh quan môi trường được cải thiện. Ngay từ đầu năm, Công ty đã chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện phối hợp với Thành phố Cẩm Phả tổ chức tốt Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

- Quản lý về Tổ chức - Lao động và Công tác tái cơ cấu: Rà soát, cân đối lao động hợp lý từng khâu, từng bộ phận, đảm bảo đủ lao động trong dây chuyền nhất là lao động kỹ thuật. Thực hiện tái tuyển dụng công nhân vận hành máy xúc đã nghỉ chế độ hưu trí. Xây dựng và ban hành các quy chế tiền lương, tiền thưởng hợp lý, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng trực tiếp làm ra sản phẩm. Thu nhập bình quân năm 2019 của CBNV đạt 10,66 triệu đồng/người/tháng đạt 125 % so với kế hoạch và đạt 108 % so với thực hiện năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 đã được TKV phê duyệt. Tinh giảm số lượng lao động phụ trợ, phục vụ và lao động gián tiếp đạt tỷ lệ theo quy định của Tập đoàn.

Giải pháp về công tác An toàn - VSLĐ: Công ty đã triển khai tốt các chương trình, Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ III năm 2019. Thường xuyên phổ biến, truyền truyền cho người lao động biết và thực hiện nghiêm quy trình an toàn trong SX. Quan tâm đến công tác nhật lệnh sản xuất, bàn giao ca theo đúng quy định; đổi mới công tác huấn luyện đi vào thực chất hơn. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ...trong năm 2019, công tác an toàn vệ sinh lao động được giữ vững.

Giải pháp về công tác An ninh - Quốc phòng: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, kế hoạch, qui định của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn. Củng cố công tác tự quản, nâng cao trách nhiệm lực lượng bảo vệ, làm tốt công tác bảo vệ ranh giới mỏ nhất là khu vực Đông Khe Sim, Nam Khe Tam, khu vực Bãi thải Nam Đèo Nai, bảo vệ tốt tài sản vật tư, than.... Thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT và tiêu thụ. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện quân sự cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ. Tuyên truyền vận động cán bộ công nhân phòng chống các tệ nạn xã hội, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời, vũ khí quân dụng nhất là trong dịp lễ tết. Năm 2019, công tác An ninh - Quốc phòng được đảm bảo.

Cũng trong năm 2019, 27 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, Đại hội các chi bộ đã bầu được 150 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2020-2025); 81 đồng chí đã được bầu vào cấp ủy chi bộ, 27 đồng chí được bầu là Bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc, trưởng phòng.

Trong năm 2019, Công ty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đất nước, Ngành than, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất – tiêu thụ than năm 2019, Hạ moong vỉ a chính, phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV/2019 và cả năm 2019; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí. Kết thúc mỗi đợt thi đua, Công ty đều tổ chức sơ kết và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích với tổng số tiền thưởng trên 2,7 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, Công ty đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, được Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc Kế hoạch phối hợp kinh doanh; Cờ thi đua giải nhất cho Công ty vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động và trên 20 tập thể cá  nhân được Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Công Thương tặng thưởng bằng khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua.

Bên cạnh đó Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động: đã tổ chức thành công Giải Cầu lông – bóng bàn, Giải bóng đá nam – nữ phong trào CBCNVC lao động…và tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa-văn nghệ-thể thao do Tập đoàn, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tổ chức.. Bên cạnh đó, Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chống nóng, chống rét, chống bụi, chống dịch bệnh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV và có các giải pháp điều trị, điều dưỡng cho công nhân yếu sức khoẻ, mắc bệnh, trong năm đã tổ chức cho 150 lượt CNV đi nghỉ điều dưỡng, phục hồi chức năng và 451 lượt CBCNV đi tham quan, du lịch trong nước, nước ngoài với tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho 802 CBCNV ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ cho 03 công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây nhà mới với tổng số tiền trên gần 600 triệu đồng.

Đặc biệt ngay từ đầu năm, Công ty đã phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai (30/3/1959-30/3/2019), tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm và tổ chức Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu, ưu tú trong các lĩnh vực công tác của Công ty đại diện cho gần 2.000 Cán bộ, công nhân viên-lao động về Hà Nội báo công dâng Bác Hồ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Kết thúc năm 2019, Công ty đã hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao: Chỉ tiêu doanh thu đạt 3.235 tỷ đồng đạt 106 % so với kế hoạch đầu năm và đạt 110 % so với năm 2018. Lợi nhuận tổng số đạt 79 tỷ đồng, đạt 293,6 % so với kế hoạch điều chỉnh. Than nguyên khai sản xuất theo hệ số bóc đạt 1.946.000 tấn, đạt 108 % so với kế hoạch và đạt 117% so với cùng kỳ 2018; Than sạch từ đất đá lẫn than: 557.000 tấn đạt 119 % so với kế hoạch; Than tiêu thụ đạt 2.406.000 tấn đạt 107 % so với kế hoạch và đạt 113% so với cùng kỳ 2018; đất đá bốc xúc 23.355 nghìn m3 đạt 108 % so với kế hoạch và đạt 114% so với cùng kỳ 2018.

 

Năm 2020, các chỉ tiêu SXKD của Công ty cổ phần than Đèo Nai được Tập đoàn giao cụ thể: trong đó Than nguyên khai theo hệ số bóc: 1.750 nghìn tấn; Than sạch sàng tại Mỏ: 838 nghìn tấn; Than tiêu thụ: 2.338 nghìn tấn; Đất đá bốc xúc: 21 triệu m3; doanh thu 2.971,3  tỷ đồng; Lợi nhuận: 22,2 tỷ đồng. Trước mắt cũng có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần dám nghĩ dám làm, truyền thống kỷ luật và đồng tâm, toàn thể CBCNV trong Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Than Đèo Nai (01/8/1960-01/8/2020).

Lại một mùa xuân mới đang về trên đất mỏ, hứa hẹn một năm mới thành công và thắng lợi, cầu chúc mọi nhà có một cái tết yên vui và ấm áp.

 

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng, Công ty cổ phần Than Đèo Nai

 Các tin liên quan:
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN 2022
  ĐỒNG CHÍ PHẠM MINH CHÍNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THĂM, ĐỘNG VIÊN VÀ CHÚC TẾT CBCN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP ĐOÀN CN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
  CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TRAO TẶNG THÀNH ỦY CẨM PHẢ TRỐNG ĐỒNG BẰNG THAN ĐÁ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN ”3 TẠI CHỖ”, CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN TỔ CHỨC TIÊM VACCINE PHÒNG COVID –19 ĐỢT 1 CHO 41 CBCNV
  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐÃ HOÀN THÀNH TRÊN 55% KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID 19 CHO GẦN 700 CBCNV
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN HỖ TRỢ TIÊU THỤ TRÊN 3,8 TẤN VẢI THIỀU BẮC GIANG
  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG, 3 SẴN SÀNG”
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, BÁO CÔNG VỚI BÁC HỒ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA BÁC HỒ VỀ THĂM MỎ THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT VÀ ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN TÂN SỬU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
  HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ XI NĂM 2020, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI: 60 NĂM VANG MÃI BẢN HÙNG CA VÙNG MỎ
  Công ty Than Đèo Nai Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 – Đối thoại người lao động – Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
  100 % CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020
  ĐOÀN ĐẠI BIỂU TP CẨM PHẢ VÀ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ VÀ TTĐHSX
  CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN MUA GẦN 1,5 TẤN THỦY SẢN HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NINH
  2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC GIAO

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai