Trang chủ > Tin tức sự kiện > THÔNG BÁO

TDN-CBTT ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/quan hệ cổ đông 1/1373--VP-pdf.pdfCác tin liên quan:
  TDN-THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
  TDN-CBTT ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai