Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

100% ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐB TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII CỦA ĐẢNG

Từ ngày 29/5/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 691 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến tại 7 phòng họp; 25 phòng làm việc; 11 văn phòng công trường phân xưởng, toàn bộ 100% đảng viên được cài đặt ứng dụng phần mềm zoom để theo dõi, học tập; Hội nghị được thực hiện đúng quy định giãn cách an toàn và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Hội trường Công ty

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thụy, Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng của Nghị quyết, đặc biệt những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty trong giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020, phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh Quốc gia…

Đảng viên Học trực tuyến tại phòng họp 3

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục, được Đảng bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai triển khai nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc học tập, quán triệt Nghị quyết thực sự đạt hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc trong quá trình triển khai thực hiện, sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong giai đoạn 2021-2025. Kết thúc Hội nghị, 100% đảng viên viết bài thu hoạch và nộp bài cho Đảng ủy Công ty.

Đảng viên Học trực tuyến tại phòng họp

Qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên Công ty cổ phần Than Đèo Nai không ngừng lao động sáng tạo, xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                          

 

 

                             Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

                                   Công ty cổ phần Than Đèo Nai, Cẩm phả, Quảng NinhCác tin liên quan:
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
  100% ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐB TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII CỦA ĐẢNG
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG, HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020-2025
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3/2 (1930-2020)
  27 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2023
  THAN ĐÈO NAI ĐẠT GIẢI A HỘI THI KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ BÍ THƯ CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ
  ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai